یک ترفند برای جواب ندادن موبایل و سرکار گذاشتن شخص مورد نظر

این روش جالب و کمی جدید است روشهای قبلی مثل باطری کشیدن و دایورت کردن به شمارههای غیر قابل تماس باعث میشود که شما ارتباط را از دست بدهید این روش همان دایورت است ولی با کمی زیرکی در حقیقت شما دایورت میکنید روی یک شماره که وجود ندارد با تاخیر کد مربوط را بزنید و بعد از زدن کد شما 10 الی 29 ثانیه فرصت دارید گوشی را بردارید اگر این کار را نکنید پیغام (شماره مشترک اشتباه است برای طرف مقابل پخش میشود ) کد فعال سازی #10*11*021999999999*61* بعد از این کد ok کنید (گوشی را بردارید) و برای تست خودتان به شماره خود زنگ بزنید اگر پس از 10 ثاتنیه گوشی را بر ندارید پیغام را میشنوید اگر دقت کنید یک عدد 10 در داخل کد مشاده میکنید این عدد همان ثانیه تاخیر است که شما به جای ان میتوانید عدد های دیگر از 10 الی 29 رو بزنید که همان زمانی است که روی شماره دایورت میشود ..در ضمن برای از بین بردن این حالت کد #61# را بزنید و ok کنید .......انشالله هیچ وقت مشکلی نداشته باشید که نیاز به این کد داشته باشید